โปรโมชั่น

-ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น ได้ทาง fanpage MEATANDSOUP